KOSZYK JEST
PUSTY

503 517 576

sklep@ladybag.pl

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO LADYBAG.PL

 

________________________

Imię i Nazwisko

 

________________________

Adres

 

________________________

Nr zamówienia

 

________________________

Data otrzymania towaru

 

           OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU UMOWY SPRZEDAŻY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży zawartej na odległość z LadyBag Renata Kierdelewicz w dniu _______________ .

 

 

 

                                                                                                                                         _______________________

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    data i podpis

 

 

 

Oświadczenie należy wypełnić i odesłać na adres sklepu ladybag.pl: ul. Sadowa 34 B, 05-552 Kosów